ALGEMENE NUMMER: 0575-529446

MISSIE EN VISIE

Visie: Onvoorwaardelijke Hulp!

Missie: IJsselzorg biedt de beste ondersteuning aan mensen met ingewikkelde hulpvragen  vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Strategie: Deze belofte willen we blijven waarmaken door buitengewoon gekwalificeerde  en/of ervaren medewerkers in te zetten en aan te trekken. Deze medewerkers zijn oprecht geïnteresseerd in hun cliënten en blijven zich verdiepen in hun vak door middel van trainingen, opleidingen en intervisie. Medewerkers van IJsselzorg onderscheiden zich door het leveren van laagdrempelige, hoogfrequente ondersteuning, waarin casemanagement van cruciaal belang is. De medewerkers van IJsselzorg worden ondersteund in hun werk door verschillende (laagdrempelige, dienende IT) systemen op het gebied van kwaliteit, registratie en casemanagement.

Motto: Zorg goed voor elkaar!

  
     keurmerk meldcode