ALGEMENE NUMMER: 0575-529446

INFORMATIE VOOR CLIËNTEN

Help!!?


Als u begeleiding wilt aanvragen, bel dan uw gemeente en vraag naar de afdeling WMO. Zij helpen u dan op weg om te bepalen of u een indicatie kunt krijgen. Een indicatie is een vaststelling van het recht op ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een indicatie wordt afgegeven door uw gemeente. Op de website van uw gemeente kunt u meer informatie krijgen over de aanvraag. U krijgt dan een beslissing toegestuurd waarin staat of u recht heeft op zorg en informatie over de hoeveelheid uren/dagdelen. Ook staat hierin waar u zorg bij nodig heeft. Als u die indicatie heeft, kan de hulp beginnen.

Voor begeleiding betaalt u een Eigen Bijdrage. Deze wordt door het CAK geïnd. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen en hoeveel zorg u ontvangt. U kunt hiervoor eventueel Bijzondere Bijstand aanvragen bij uw gemeente. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage ook. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cak.nl.

U kunt samen met uw WMO-consulent een keuze maken voor een zorgaanbieder. De zorg kan dan betaald worden via Zorg In Natura of in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Dat laatste kan vaak alleen als u in staat bent om het PGB zelf (administratief) te beheren, of als u een wettelijk vertegenwoordiger heeft die dit voor u kan doen (bewindvoerder/curator). Bij ZIN declareert een zorgaanbieder rechtstreeks de zorg bij de gemeente. U hoeft daarvoor verder niets te doen. Bij een PGB declareert de zorgaanbieder de zorg bij u. U bent dan ook verantwoordelijk voor alle administratieve zaken, de Sociale Verzekerings Bank (SVB) ondersteunt hierbij.

Als u hier moeite mee heeft, laat dan een bericht achter. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug om te kijken of we u kunnen ondersteunen.

  
     keurmerk meldcode