ALGEMENE NUMMER: 0575-529446

IJsselzorg is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gecontracteerde zorgaanbieder. Op verwijzing van de reclassering (3RO) of een detentie-instelling  (Psycho Medisch Overleg, PMO) kan een justitiabele (cliënt) worden aangemeld voor ambulante begeleiding.

De afspraken tussen IJsselzorg en de justitiabele (cliënt) zijn vastgelegd in een begeleidingsplan en maken (vaak) deel uit van de voorwaarden die de reclassering (of gevangenis) stelt.

De zorg is gericht op het voorkomen van recidive, maar vooral op het verbeteren van de situatie van de justitiabele op het gebied van wonen, werk/dagbesteding, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en zingeving.

Deze leefgebieden (Leefgebiedenwijzer) vormen het uitgangspunt van de begeleiding. De begeleiding wordt gegeven door HBO geschoolde medewerkers met ruime ervaring in de zorg op het gebied van:

  • (Acute) Psychiatrie
  • LVG-problematiek
  • Verslavingsproblematiek

IJsselzorg specialiseert zich in ingewikkelde zorgvragen. Als er langdurige ondersteuning moet blijven, dan kan IJsselzorg ook na het forensische traject vanuit de WMO-zorg blijven bieden.

De zorg wordt bij de justitiabele thuis geleverd, of op kantoor van IJsselzorg als de situatie hierom vraagt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IJsselzorg.

  
     keurmerk meldcode