ALGEMENE NUMMER: 0575-529446

WAT BIEDEN WIJ

IJsselzorg biedt ambulante begeleiding. Dit houdt in dat een begeleider een cliënt in de thuissituatie begeleidt en daarnaast de nodige bezoeken aflegt aan school,werksituatie, dagbesteding en aansluit bij welke hulp op het moment maar noodzakelijk is. Laagdrempelig en van mens tot mens.

IJsselzorg werkt op verwijzing van de afdeling WMO van uw gemeente of in opdracht van de reclassering (forensische zorg). Voor meer informatie hierover, of hulp bij het aanvragen van een Maatwerkvoorziening kunt u ons mailen, of kijk op de website van uw gemeente.

IJsselzorg heeft in 2016 een dagbestedingslocatie geopend voor kandidaten die vanuit hun(gecombineerde) psychiatrische/verstandelijke/verslavingsproblemen zoeken naar een dagbesteding niet niet gericht is op arbeidsparticipatie, maar op sociale activering. De nadruk ligt hier op het meedoen, naar vermogen. Er zijn op locatie, in overleg, mogelijkheden tot diagnostiek en/of behandeling door aangesloten GGZ-professionals. Activiteiten zullen in overleg met de cliënt worden aangeboden, aansluitend bij mogelijkheden en interesse. Aanmeldingen kunt u doen via de website, of mail naar dagbesteding@ijsselzorg.nl. Als erkend leerbedrijf zijn we in staat om stagiars te begeleiden die affiniteit met deze doelgroep hebben. Tevens hebben we als PSO-gecertificeerd bedrijf een aantal Meedoenplekken/Werkervaringsplekken beschikbaar.

  
     keurmerk meldcode